– Variedades dialectais

VARIEDADES DIALECTAIS

(U. D. de Dialectoloxía para ESO e Bacharelato)

DOCUMENTO 1: UNHA CONVERSA REVELADORA

ACTIVIDADES A PARTIR DO DOCUMENTO 1:

 1. 1. Define isoglosa.
 2. 2. A que se adica o señor que conversa con Fortunato e Crisóstomo?
 3. 3. Resume o contido do texto.

DOCUMENTO 2: MAPAS que atopamos no Blog de Raúl

ACTIVIDADES A PARTIR DO DOCUMENTO 2:

 1. 1. Despois de mirar os mapas deste documento, indica cal dos trazos dialectais do galego é decisivo na configuración dos tres bloques dialectais.

DOCUMENTO 3: VARIEDADES XEOGRÁFICAS DO GALEGO (presentación realizada por Celia Díaz)

ACTIVIDADES A PARTIR DO DOCUMENTO 3:

 1. 1.  Despois de mirar a presentación de Celia Díaz, elabora un esquema coas características dialectais máis destacadas de cada un dos bloques lingüísticos do galego.

DOCUMENTO 4: Arquivo sonoro de Galicia. A NOSA FALA. BLOQUES E ÁREAS LINGÜÍSTICAS DO GALEGO (Fernández Rei e Carme Hermida)

ACTIVIDADES A PARTIR DO DOCUMENTO 4:

1. Comenta os trazos dialectais presentes nos seguintes etnotextos do BLOQUE OCCIDENTAL:

 1. 1975-Noia: As diversións e a mocidade de antes
 2. 1985-Mazaricos: Cousas do demo
 3. 1986-Tomiño: Varios textos
 4. 1995-Ribeira: A pesca no banco sahariano

2. Comenta os trazos dialectais presentes nos seguintes etnotextos do BLOQUE CENTRAL:

 1. 1975-Allariz: O rato do monte e o rato do muíño
 2. 1984-Vilalba: O falar fino
 3. 1995-Chantada: Vacacións en Ibiza

3. Comenta os trazos dialectais presentes nos seguintes etnotextos do BLOQUE ORIENTAL:

 1. 1976-A Veiga (Asturias): Os movementos asociativos no campo
 2. 1984-Candín (León): Varios textos
 3. 1990-Lubián (Zamora): Varios textos
 4. 1990-Hermisende (Zamora): Varios textos

DOCUMENTO 5: MAPA DAS ÁREAS LINGÜÍSTICAS DO GALEGO (Pódese ver a maior resolución aproximando a lupa)

ACTIVIDADES A PARTIR DOS DOCUMENTOS 4 E 5:

 1. 1. Axudándote do documento 5, indica a que áreas lingüísticas pertencen os textos comentados no documento 4.

DOCUMENTO 6: UN MODELO DE LINGUA ORAL

ACTIVIDADES A PARTIR DO DOCUMENTO 6:

 1. 1. Resume o documento 6.
 2. 2. Emite unha opinión razoada sobre o exposto no mesmo.

DOCUMENTO 7: PARDECONDE

ACTIVIDADES A PARTIR DO DOCUMENTO 7:

 1. 1. Escoita o rap e indica os trazos dialectais que atopes na fala de Gran Purismo.
 2. 2. Pensas que Gran Purismo ten unha fonética correcta ou incorrecta? Razoa a resposta.

DOCUMENTO 8: WEBQUEST SOBRE DIALECTOLOXÍA para 1º de Bach., realizada por Xoán Costa

DOCUMENTO 9: RECOLLIDA ORAL

ACTIVIDADES  A PARTIR DOS DOCUMENTOS 8 E 9:

 1. 1.  Grava unha persoa da túa contorna falando e analiza os seus trazos dialectais.


Autoría das imaxes: CARAMUXO Camisolas da Galiza e Carrabouxo.

Licenza de Creative Commons
Esta obra está baixo unha licenza Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons.