– HISTORIA DA LINGUA

Documental LINGUA DE REIS, LINGUA DO POBO.

Capítulo 5 do programa Historias de Galicia, emitido pola TVG e presentado por Xosé Barato, no que se fai un breve percorrido polos fitos máis relevantes da historia da lingua galega:

 
 

AS ETAPAS DA HISTORIA. Un percorrido cronolóxico pola historia da lingua galega.

(Fonte: LOIA.ORG)

 

DAS ORIXES AO RENACEMENTO (SÉCULO VI A 1475)

 

SÉCULOS ESCUROS

 

O SÉCULO XIX

 

O SÉCULO XX