– FALAMOS?

VÍA LINGUA

Imaxes para describir nunha VIAXE A GALICIA, nun TRIP TO ICELAND ou nunha VOYAGE À PARIS