FERRAMENTAS LINGÜÍSTICAS

CORRECTORES:

CORRECTOR ORTOGRÁFICO EN LIÑA DO GALEGO. ORTOGAL
A Universidade de Vigo ten en marcha OrtoGal e podemos acceder a el a través da rede.
http://sli.uvigo.es/corrector

CURSOS DE GALEGO:

APRENDO GALEGO
Curso interactivo para a autoaprendizaxe da lingua galega  desenvolvido por Beatriz Real Pérez e Ángel Rodríguez Cañas baixo licenza Creative Commons en 2014.
http://aprendogalego.com

CELGA
Neste apartado da páxina da Secretaría Xeral de Política Lingüística atoparedes toda a información sobre os CELGA (sistema de certificación de lingua galega adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas).
http://www.xunta.es/linguagalega/celga

CURSO DE GALEGO
Curso multimedia de galego de nivel intermedio dirixido a falantes de castelán. Non está adaptado ao cambio normativo.
http://e-galego.cesga.es/inicio.htm

GALINGUA
Curso interactivo para a autoaprendizaxe da lingua galega.
http://www.edu.xunta.es/galingua

DICIONARIOS:

DICIONARIO DE GALEGO IR INDO
http://digalego.com/diccionario/html/index.php

DICIONARIO DA REAL ACADEMIA GALEGA
http://www.realacademiagalega.org/dicionario

DICIONARIO ELECTRÓNICO ESTRAVIZ
Nova versión do máis completo dicionario galego na rede. Non segue a normativa ortográfica oficial.
http://www.estraviz.org

DICIONARIO VISUAL INTERACTIVO
Creado para que o alumnado procedente do estranxeiro explore os escenarios do contorno educativo e aprenda os termos máis comúns.
http://www.edu.xunta.es/contidos/dicionariovisual/dicionario.html

DICIONARIOS E LÉXICOS TEMÁTICOS

DICIONARIO DA VESTIMENTA TRADICIONAL GALEGA
http://dvtg.msoutopico.es

DiGaTIC. DICIONARIO GALEGO DAS TIC
O primeiro dicionario enciclopédico galego sobre novas tecnoloxías que dispón de máis de catro mil termos e que se pode consultar na rede. Ademais ofrece unha utilísima serie de enlaces de interese.
http://www.digatic.com.

VOCABULARIO MULTILINGÜE DE ECONOMÍA
Vocabulario de economía en galego, catalán, castelán, inglés e vasco.
http://www.iula.upf.edu/rec/ricoterm/docums/vocecon/gal/index.html

VOCABULARIOS TEMÁTICOS
http://www.xunta.es/linguagalega/dicionarios_e_lexicos2

DICIONARIOS BILINGÜES

DICIONARIO CLUVI INGLÉS-GALEGO
No Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo atopamos este dicionario en liña que nos permite traducir directamente do inglés ao galego e viceversa.
http://sli.uvigo.es/CLIG/clig.html

DICIONARIO GALEGO-ALEMÁN
http://193.147.87.248/dicionario/index.php

TRADUTORES:

LUCY KWIK TRANSLATOR
Permite traducir textos curtos e webs do inglés e do castelán ao galego e viceversa.
http://www.lucysoftware.com/cms/front_content.php?idcat=45

OPENTRAD.
Sistema de tradución automática en código aberto deseñado inicialmente para todas as linguas do Estado e de uso gratuíto. Actualmente está dispoñible a tradución bilateral do galego co castelán e co portugués.
http://www.opentrad.org

TRADUCÍNDOTE
Tradutor gratuíto de documentos .odt, OpenOffice, ás diferentes linguas do estado, inglés e portugués.
http://www.traducindote.com

TRADUTOR APERTIUM
Tradutor español-galego e galego-español de textos, ficheiros e sitios web.
http://sli.uvigo.es/tradutor

TRADUTOR GAIO
Frontal de tradución automática da Xunta de Galicia. Permite traducir textos (máximo 10.000 caracteres de texto sen formato) e páxinas web desde o castelán, francés, inglés, portugués, galego e catalán ao galego, portugués, catalán, francés e inglés.
http://tradutorgaio.xunta.gal/TradutorPublico/traducir/index

OUTROS RECURSOS:

CONSULTAS LINGÜÍSTICAS
A Secretaría Xeral de Política Lingüística ten na súa páxina a área de asesoramento lingüístico, que atende calquera consulta relacionada coa lingua galega (sobre fonética, ortografía, morfoloxía, sintaxe…) ou de carácter terminolóxico, en colaboración co Servizo de Terminoloxía da Real Academia Galega (Termigal).
http://www.xunta.es/linguagalega/consultas_linguisticas

CONXUGADOR CILENIS
A empresa Cilenis elaborou este conxugador verbal que nos ofrece a posibilidade de conxugar os verbos en galego e portugués.
http://conxugador.cilenis.com/index.php

DICIONARIO DE PRONUNCIA DA LINGUA GALEGA
Dicionario impulsado polo ILG que permite escoitar a palabra desexada no galego estándar nun rexistro formal.
http://ilg.usc.es/pronuncia

DÚBIDAS LINGÜÍSTICAS
Neste blog podedes esclarecer algunhas dúbidas lingüísticas moi frecuentes.
http://www.blogoteca.com/dubidas

EXERIA
Aplicación que facilita a revisión lingüística de textos e ofrece alternativas para un uso non sexista da linguaxe.
http://www.exeria.net

GALAPPS
ConxuGalego, DicionarioGalego e TradutorGalego son as ferramentas lingüísticas da suite GalApps que están dispoñíbeis para móbiles Android e para iPhone e iPad.
http://galapps.es

GALEGO PARA DOCENTES
Ferramentas para a aula seleccionadas por Xosé Antón Vicente Rodríguez (CEFORE de Pontevedra).
http://centros.edu.xunta.es/cfr/pontevedra/antonvicente/index.htm

NORMAS ORTOGRÁFICAS E MORFOLÓXICAS DO IDIOMA GALEGO
Neste enderezo podemos consultar e descargar en PDF esta publicación.
normas_galego.pdf

PORTAL DAS PALABRAS
Achegamento ao noso léxico do Seminario de Lexicografía da Real Academia Galega.
http://www.portaldaspalabras.gal

RECURSOS PARA O GALEGO
Web da Deputación da Coruña, que nos ofrece unha interesante selección de correctores, dicionarios, vocabularios, tradutores, gramáticas e manuais dispoñíbeis na rede.
http://www.recursosparaogalego.com

VOLGA
Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega permite saber se un termo é correcto ou non ou, no caso de selo, se existen sinónimos preferibles no seu lugar.
http://www.realacademiagalega.org/recursos-volg

 

Última actualización: xullo 2012