Historia da lingua contada por Pepe Carreiro
Martes Decembro 05th 2017,
Filed under: Documentos,Historia da lingua

Pepe Carreiro, Historia da Lingua Galega. Do latín ao acento de Burgos. Edicións A NOSA TERRA